Privacybeleid

Gamerfinitie B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door de Website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de website”): www.gamerfinitie.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Gamerfinitie B.V., gevestigd aan Oder 20, PB A2878, 2491DC s’Gravenhage, KvK-nummer: 81900740

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website of de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door recht door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van een gerechtelijke procedure.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:
de toegang van een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten onbereikbaar is. Hoe u verbinding maakt met de website is uw verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden aangespannen:

door het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u zelf, derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U onthoudt zich naar aanleiding hiervan van enige actie tegen de beheerder.

Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website in een geschil verwikkeld raakt, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologisch, economisch, cultureel

Nederlands